Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

Annulering van de overeenkomst door de Huurder is mogelijk onder behoud van onze annuleringsvoorwaarden en dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de Huurder:

  • 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd, bij een annulering, die 14 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  • 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 14 en 7 dagen ligt voor dag van uitvoering.
  • 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 7 en 3 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  • 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering die de dag voor uitvoering ligt of op de uitvoeringsdag zelf valt. 

Indien Huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 3 maanden na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en met uitsluiting van annuleringen, waarbij de uitvoering ligt binnen 24 uur , projectafspraken en uitzonderingsdagen, inhuurmaterialen

Uitzonderingen waarvoor een ander annuleringsvoorwaarden gelden

  • projectafspraken. Grote projecten, waarbij er veel materialen besproken worden, krijgen hun eigen annuleringsvoorwaarden, deze zullen in overleg worden vastgesteld en altijd schriftelijk vastgelegd worden en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 
  • koningsdag, koningsspelen, nationale buitenspeeldag, nationale burendag. Deze dagen hebben hun eigen annuleringsvoorwaarden , deze zullen schriftelijk in de offerte worden opgenomen en en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 
  • Materialen, die speciaal voor u worden ingehuurd, daarvoor gelden de annuleringsvoorwaarden van de partij, waar de Verhuurder bij inhuurt. deze voorwaarden zullen schriftelijk vastgelegd worden (offerte/orderbevestiging) en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 

Afkoop annuleringskosten

Voor 10% van de huursom kunt u op voorhand annuleringskosten afkopen, dit geeft u het recht om zonder opgaaf van reden en tot 3 dagen van huurdatum de order te annuleren. Afkoop annuleringskosten kunt u alleen afsluiten op voorhand en niet later dan 3 weken voor uitvoeringsdatum. 

De regeling “Afkoop annuleringskosten”is alleen van toepassing als dit schriftelijk is vastgelegd door de Verhuurder. ( offerte/orderbevestiging) en de kosten van afkoop ten minste drie weken voor uitvoeringsdatum voldaan zijn. 

Annuleren door Verhuurder

  • De Verhuurder heeft het recht ten alle tijde de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur te wijzigen. De Huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 
  • Indien de Verhuurder annuleert dan wel het tijdstip van verhuur wijzigt, dan is de Huurder gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden
  • Bij slecht weer heeft de Verhuurder het recht de overeenkomst volledig te annuleren, dit in verband met de veiligheid die de Verhuurder dan niet kan garanderen.