Op en Afbouw Instructies

Voorlichtingsmaterialen

De materialen over het correct plaatsen en verankeren van het speeltoestel zijn vooral van belang voor huurders, maar ook voor beheerders. De 'speelregels' zijn voor alle doelgroepen relevant. Hieronder vind je deze voorlichtingsmaterialen, die je kunt downloaden of afspelen. De video's kunnen ook op de eigen website geplaatst worden. De speelregels voor opblaasbare speeltoestellen én tips voor hoe je toezicht houdt en kinderen aanspreekt op hun gedrag, zijn ook op de webpagina over spelen op een luchtkussens (voor consumenten) te vinden.


Video ‘Een luchtkussen dat staat als een huis’


Bij het plaatsen en verankeren van een opblaasbaar speeltoestel komt heel wat meer kijken dan veel huurders denken. Maar ook beheerders kunnen zich hier nog wel eens in vergissen. In deze video worden de belangrijkste stappen behandeld om een opblaasbaar speeltoestel veilig te plaatsen. Dit zijn die stappen:

  1. Lees altijd vooraf de handleiding
  2. Denk na over de plek van het luchtkussen
  3. Blaas het luchtkussen op correcte wijze op
  4. Veranker het luchtkussen & plaats valdempend materiaal indien nodig

Deze video kan ook relevant zijn voor huurders vóórdat ze een speeltoestel huren, zodat ze weten waar ze rekening mee moeten houden!